Program 2020 a turistika

 

Kraslice leží v malebném klínu Krušných hor, obklopené svahy a náhorními rovinami, které lákají k letní i zimní rekreaci i sportům. Jsou východiskem turistických tras, které sledují nejkrásnější přírodní partie od Vysokého kamene, Rotavských varhan až po Přebuzská rašeliniště. V zimě jsou využívány k běžeckému sportu a spojují četné sjezdovky s moderními vleky jak v Kraslicích, tak v nedaleké Stříbrné Bublavě, které jsou vyhledávanými letovisky i středisky zimních sportů. V celé oblasti se rozvíjí síť penzionů a ubytovacích a stravovacích kapacit.

Blízké turistické hraniční přechody propojují oblast Kraslicka se sousedním německým Klingenthalem a jeho rekreačním a sportovním zázemím. Výhodné je i přeshraniční železniční spojení, kterým lze pohodlně cestovat ze Sokolova až do oblasti západního Saska. Rozvíjející se turistický a sportovně rekreační ruch je všestranně podporován, byly opraveny turistické chaty, rozhledna na Olověném vrchu, v oblasti lesní správy lze navštívit exposice Hornického sokolovského muzea, klášter Křižovníků v Chlumu sv.Máři, mausoleum v Jindřichovicích, zříceniny hradu Hartenberg ve Hřebenech a mnohé jiné pamětihodnosti a památky. Přehrada Jesenice, tvořící jižní hranici lesní správy je významným střediskem vodních sportů a rekreačním letoviskem.

Lesní správa Kraslice se mimo jiné věnuje i plnění tzv. Programu 2020. Hlavní náplní tohoto programu je zajištění cílů veřejného zájmu a podpora mimoprodukčních funkcí lesa. Jedná se například o údržby a výstavby odpočinkových míst v lese, budování studánek a podporu pramenů, výstavbu ptačích budek, rozhleden apod. Za rok 2017 činily na lesní správě náklady na Program 2020 téměř 700 tisíc korun.   

Turistické zajímavosti
K rozhledně Cibulka

Tato trasa měří přibližně 2 kilometry a nachází se kousek za obcí Libnov u Krajkové směrem na osadu Studenec. Trasa vede po rovině a na jejím konci se tyčí do výšky 30 metrů. Než však dojdete do cíle naučné stezky můžete si osvěžit znalosti z botaniky, dendrologie a zoologie nebo si zahrát jednoduché kvízy hned na několika informačních tabulích. Zhruba uprostřed trasy se nachází ojedinělá lávová tzv. černá kaplička, kde můžete posvačit na udržovaných lavicích.

Studánka u Kopaniny

V roce 2017 obnovila lesní správa studánku u obce Kopanina, která již měla poničený chodník a k pramenu tak byl obtížný přístup. Nyní je studánka opět připravena osvěžit své návštěvníky pramenitou vodou.

Pietní místo na Vysokém kameni

V roce 2015 započala projektová činnost ohledně obnovení kapličky v bývalé osadě Kámen nedaleko obce Kostelní, nazývaná též jako Pietní místo na Vysokém kameni. Pietní místo bylo vybudováno na bývalých základech původní kaple Božího Těla, která zchátrala v padesátých letech minulého století. Poblíž základů zůstala jen lípa, která je vyobrazená i na dobových kresbách. Realizace pietního místa byla s nákladem 1 mil. Kč dokončena na sklonku roku 2016. Při stavebních pracích bylo ze země vyzvednuto několik opracovaných žulových kvádrů, které pravděpodobně patřily k původní stavbě a dnes jsou součástí pietního místa.

Zimní krušnohorská magistrála

Severní okraj lesní správy protíná tzv. Krušnohorská lyžařská magistrála, jedna z nejkrásnějších dálkových tras u nás. Udržovaná trať spojuje Boží Dar s Bublavou, vede podél hranice s Německem a měří 41 kilometrů. Od magistrály se navíc na mnoha místech oddělují variantní trasy, na jejichž prozkoumání vám nebude stačit ani týden. Mírně zvlněný profil a nádherná příroda s lesy, rašeliništi a horskými loukami předurčují tuhle oblast k tomu, abyste zde strávili několik dní na běžkách. Zvláštností zdejšího pohraničí je bohatá hornická minulost a také spousta zaniklých obcí, které dnes připomínají jen kříže u cest nebo osamocené chalupy. Opuštěnost tohoto kraje jako by přetrvávala dodnes – turistů tu oproti jiným českým horám tolik nepotkáte, takže si můžete užívat klidu skvělého běžkování.