Organizační struktura LS – Kontakty

 

Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: Email:
Lesní správce Ing. Alexandr Fous 956 229 101 724 524 853  alexandr.fous@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Jaroslav Souhrada 956 229 102 724 524 827  jaroslav.souhrada@lesycr.cz
Referent odbytu Ing. Martin Šejnoha 956 229 109 725 409 537  martin.sejnoha@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Michal Pugner 956 229 106 725 257 547  michal.pugner@lesycr.cz
Referent účetnictví I Soňa Svobodová 956 229 104 725 257 420  sona.svobodova@lesycr.cz
Referent účetnictví II Jana Fantová 956 229 105 725 257 421  jana.fantova@lesycr.cz
Technik lesní správy Ing. Václav Ksandr 956 229 103 724 525 063  vaclav.ksandr@lesycr.cz
Adjunkt lesní správy Bc. Zdeněk Holický   724 523 448  zdenek.holicky@lesycr.cz
Adjunkt lesní správy Bc. Alexander Reichmann   725 257 932   alexander.reichmann@lesycr.cz
Technický pracovník LH Ing. Vladimír Maulis   724 523 451  vladimir.maulis@lesycr.cz
Technický pracovník LH Martin Odehnal   725 129 469  martin.odehnal@lesycr.cz
Technický pracovník LH Ing. Patrik Baroch   725 129 670 patrik.baroch@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil:
01 – Rolava František Cibulka 724 524 828
03 – Jelení Milan Štafek, DiS. 725 257 708
04- Přebuz Ing. Viktor Pokorný 725 257 933
06 – Hraničná Karel Kantner 724 524 833
07 – Rotava Ing. Pavel Tittel 724 524 829
08- Hradecká Ladislav Kraus 602 450 561
09- Háje Robin Mach 725 627 759
10 – Hřebeny Bc. Josef Říha 724 524 837
11 – Libocký Důl Ing. Jiří Pokorný 724 524 838
12 – Horka Jiří Vilímek 725 733 612
13 – Kynšperk Ing. René Glos 724 524 840