Organizační struktura LS – Kontakty

Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: Email:
Lesní správce Ing. Alexandr Fous 956 229 101 724 524 853  alexandr.fous@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Martin Šejnoha 956 229 102 725 409 537 martin.sejnoha@lesycr.cz
Referent odbytu Ing. Vladimír Maulis 956 229 109 724 523 451 vladimir.maulis@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Michal Pugner 956 229 106 725 257 547 michal.pugner@lesycr.cz
Referent účetnictví I Soňa Svobodová 956 229 104 725 257 420 sona.svobodova@lesycr.cz
Referent účetnictví II Jana Fantová 956 229 105 725 257 421 jana.fantova@lesycr.cz
Technik lesní správy Martin Odehnal 725 129 469 martin.odehnal@lesycr.cz
Technik lesní správy Ing. Václav Ksandr 956 229 103 724 525 063 vaclav.ksandr@lesycr.cz
Adjunkt lesní správy Bc. Alexander Reichmann 725 257 932 alexander.reichmann@lesycr.cz
Adjunkt lesní správy Tereza Kalivodová 725 133 066 tereza.kalivodova@lesycr.cz
Technický pracovník LH Jiří Lát 724 523 013 jiri.lat@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil:
01 – Rolava Miroslav Karda DiS. 725 129 372
03 –  Jelení Ing. Patrik Baroch 725 129 670
04- Přebuz Ing. Viktor Pokorný 725 257 933
06 – Hraničná Bc. Zdeněk Holický 724 523 448
07 – Rotava Ing. Pavel Tittel 724 524 829
08- Hradecká Ladislav Kraus 602 450 561
09- Háje Robin Mach 725 627 759
10 – Hřebeny Bc. Josef Říha 724 524 837
11 – Libocký Důl Ing. Jiří Pokorný 724 524 838
12 – Horka Jiří Vilímek 725 733 612
13 – Kynšperk Ing. René Glos 724 524 840