Lesní pedagogika

Na lesní správě se věnujeme i lesní pedagogice, kde pravidelně, každých pět let, pořádáme akci zvanou „Den s Lesy ČR“. Pravidelně pak navštěvujeme i základní a mateřské školy nebo tábory v rámci regionu, kde se dětem zábavnou formou snažíme přiblížit problematiku lesního hospodářství.

Již tradičně se schází lesní správa Kraslice se sousedním lesním závodem v saském Adorfu, aby jako každý rok připravila mezinárodní soutěže žáků základních škol nazvanou „Waldjugendspiele“. Tato akce se pořádala v rámci příhraniční spolupráce v roce 2018 již po dvacáté. Akce se vždy zúčastňují české i německé děti z města Klingenthal a Kraslice. Dalo by se říci, že se jedná o mezinárodní dětský den zaměřený na lesnictví.