Historie vzniku lesní správy Kraslice

 

Vzniku lesní správy předcházelo v posledních padesáti letech bouřlivé období poválečného vývoje Českého státu v rámci tehdejší Československé republiky, která nastoupila cestu zestátňování výrobních prostředků – tedy i půdy a lesů.

Základ pro vznik pozdějších lesních závodů Kraslice a Kynšperk nad Ohří byl lesní majetek bývalých Nosticovských panství, zčásti zestatněných prvorepublikovou pozemkovou reformou. Dále pak městské lesy Kraslic a Oloví, lesy patřící důlním společnostem a mnohé selské a soukromé lesy. Z nich vznikají v organizační jednotce Státních lesů podnikového ředitelství v Karlových Varech, později v Plzni k 1.1.1956 dva samostatné lesní závody. Ty se v rámci delimitací slučují od ledna 1980 do jednoho lesního závodu se sídlem v Kraslicích.

Lesní závod Kraslice byl organizačně včleněn do podniku Západočeských státních lesů a hospodařil v extremních horských podmínkách exhalacemi ohrožených Krušných hor.

1.9.1992 z bývalého Lesního závodu Kraslice vznikla Lesní správa Kraslice, jako organizační jednotka Lesů České republiky, s. p.

Historické pohlednice Kraslic